Hạn chế sử dụng nước Cấp độ 1 có thể sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 3.

Hạn chế sử dụng nước Cấp độ 2 đang được áp dụng và sẽ được nới lỏng do mức nước hiện tại của các đập.

Xin nhớ rằng chúng ta vẫn cần phải góp phần của mình để tiết kiệm nước.

Hiện đang áp dụng hạn chế sử dụng nước Cấp 2. Các hạn chế áp dụng cho tất cả mọi người ở Sydney, Blue Mountains và Illawarra. Điều này bao gồm tất cả cư dân và doanh nghiệp.

Những gì được phép với hạn chế sử dụng nước cấp 2?

Tưới cỏ và vườn

Cư dân và doanh nghiệp

Quý vị có thể tưới cỏ và vườn trước 10 giờ sáng và sau 4 giờ chiều bằng:

bình tưới hay xô (quý vị có thể tưới vào bất kỳ lúc nào miễn là vào sáng sớm hoặc chiều muộn)

hệ thống tưới nhỏ giọt tối đa 15 phút mỗi ngày

hệ thống tưới nước 'thông minh' bao gồm điều chỉnh tự động theo thời tiết, cảm biến mưa hay cảm biến độ ẩm của đất trong tối đa 15 phút mỗi ngày.

Quý vị không được phép:

sử dụng hệ thống phun nước tiêu chuẩn, ống dây nhỏ nước, ống dây rỉ nước, hệ thống phun sương, vòi tưới hẹn giờ hoặc hệ thống tưới nước bất cứ lúc nào, trừ khi nó được kết nối với hệ thống tưới nước thông minh

Hệ thống tưới nước là hệ thống cố định hoặc gắn vĩnh viễn với một hay nhiều chế độ tưới, được điều khiển bằng bộ hẹn giờ thủ công, điện tử hoặc cơ khí.

để nước chảy ra trên các bề mặt cứng, như lối đi hoặc đường lộ

bật vòi phun nước cho trẻ em chơi.

Quý vị không được phép:

sử dụng nước uống để làm đầy hoặc đổ thêm vào ao, hồ, đài phun nước mới hay hiện có, hoặc các vùng nước khác của quý vị.

Muốn tìm hiểu thêm về các miễn trừ, hãy sử dụng dịch vụ thông dịch miễn phí của chúng tôi bằng cách gọi số 13 14 50 và yêu cầu nói chuyện với Sydney Water

Tải xuống tờ rơi in A5 của chúng tôi

Các cách để tiết kiệm nước

Lời khuyên hàng ngày

Cần một số ý tưởng? Nhấn vào những lời khuyên này.

Giúp tiết kiệm nguồn tài nguyên quý giá nhất của chúng ta, là một việc dễ dàng hơn chúng ta tưởng .

Các cách để tiết kiệm nước

Hạn chế sử dụng nước đang được áp dụng trên khắp Greater Sydney

Hãy Tìm hiểu Thêm