What's your water score?

Nước có thể mang lại những điều tuyệt vời.

Lời khuyên hàng ngày

Cần một số ý tưởng? Nhấn vào những lời khuyên này.

Chúng ta hiện đang áp dụng hạn chế sử dụng nước Cấp độ 1

Do mức nước trong đập tăng, chúng ta đã nới lỏng hạn chế sử dụng nước trở lại Cấp độ 1. Vẫn còn quá sớm để biết liệu cơn mưa gần đây chỉ là sự cứu trợ tạm thời khỏi hạn hán hay là dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang được cải thiện, nhưng chúng ta cần phải luôn nhớ rằng nước là nguồn tài nguyên quý giá nhất của chúng ta.

Các hạn chế áp dụng cho tất cả mọi người ở Sydney, Blue Mountains và Illawarra. Điều này bao gồm tất cả cư dân và doanh nghiệp.

Xin nhớ rằng chúng ta vẫn cần góp phần của mình để tiết kiệm nước.

Hands holding a level 1 restrictions sign.
Hãy góp phần vào giải pháp hoặc đối mặt với tiền phạt 220 đô-la
Hạn chế sử dụng nước Cấp độ 1 áp dụng cho tất cả mọi người ở Greater Sydney, Blue Mountains và Illawarra. Hãy tìm hiểu cách quý vị có thể góp phần của mình để tiết kiệm nước.
Icon gardens
Vườn

Quý vị chỉ có thể tưới cây trong vườn bằng ống vòi có gắn đầu vòi kích hoạt, bằng bình tưới hoặc xô trước 10 sáng và sau 4 giờ chiều.

SW sprinklers BLUE RGB
Vòi phun

Quý vị không thể sử dụng vòi phun hoặc hệ thống tưới nước tiêu chuẩn.

Icon topping up
Ống vòi

Quý vị không thể để vòi chảy mà không giám sát.

Icon hosing
Xịt nước trên bề mặt cứng

Quý vị không thể xịt nước trên bề mặt cứng, trừ khi có trường hợp khẩn cấp hoặc vì lý do sức khỏe và an toàn.

Icon car washing
Rửa xe

Quý vị có thể rửa xe bằng xô và bọt biển, ống vòi có gắn đầu vòi kích hoạt, thiết bị rửa xe có áp xuất cao hoặc ở điểm rửa xe thương mại.

Giải pháp nằm trong tay chúng ta. Hãy chia sẻ các hạn chế sử dụng nước dưới đây với gia đình và bạn bè của quý vị.

Giúp tiết kiệm nguồn tài nguyên quý giá nhất của chúng ta, là một việc dễ dàng hơn chúng ta tưởng .

Các cách để tiết kiệm nước

Hạn chế sử dụng nước đang được áp dụng trên khắp Greater Sydney

Hãy Tìm hiểu Thêm